Leerbegeleiding

Onze kinderen worden in de eerste plaats begeleid door de klassenleerkrachten, alle betrokken teamleden en de zorgcel.

Ons zorgteam – bestaande uit Lien Galle (algemeen zorgcoördinator)
en wordt momenteel vervangen door Peggy Wellekens, Jolien De Cooman (zorg kleuters), Emma Boschmans (zorg eerste graad) en Marlies Buyle (zorg tweede en derde graad) 
staat in voor:

 • het ondersteunen en begeleiden van onze kinderen: een luisterend oor aanbieden;
 • luisteren naar kinderen en hun ouders;
 • leer –
  en studieproblemen bij kinderen onderzoeken en begeleiden;
 • opvolgen van zorgmaatregelen;
 • wekelijks overleg met het CLB;
 • overleg met de klasleerkrachten en de directeur over de leerlingen;
 • vormen van een schakel tussen leerlingen onderling, leerlingen en ouders, leerlingen en
  klasleerkrachten;
 • coördinatie van de verschillende activiteiten rond sociale vaardigheden en welbevinden;
 • werken
  aan participatie en motivatie van de kinderen in het hele schoolgebeuren;
 • leerlingen inlichten en voorbereiden bij hun overstap van het zesde leerjaar naar het eerste leerjaar van de eerste graad;
 • kinderen helpen met
  leren kiezen.

 

Huiswerkbegeleiding

Voor heel wat kinderen vormt huiswerk geen probleem. Ze komen thuis en maken
taken
 en leren hun lessen. Bij andere kinderen verloopt het niet zo vlot: ze hebben een minder goede werkhouding of weten niet precies hoe
ze een taak of les moeten aanpakken.

Huiswerkbegeleiding kan nodig zijn voor zeer uiteenlopende redenen:

 • het ene kind heeft het moeilijk
  met plannenleren en huistaken aanpakken
 • een ander kind is thuis te snel afgeleid door muziek, een kleine broer of
  zus of andere elementen
 • een kind kan nood hebben aan de mogelijkheid om vragen te stellen op het moment dat hij/zij bezig is aan het huiswerk
 • een ander kind vindt het
  prettig huiswerk te maken onder begeleiding van leerkrachten wanneer de ouders nog uit werken zijn.

Kinderen die nood hebben
aan huiswerkbegeleiding, worden in overleg met de ouders, uitgenodigd voor de huiswerkklas.  Concreet wordt een kind verzocht wekelijks één uur huiswerkklas te
volgen waarbij meester Freek het kind begeleidt in het efficiënt aanpakken en juist afwerken van taken en lessen.

Een huiswerkklas is een hulp die de school aanbiedt, geen straf. Het is de
bedoeling bij een kind een proces op gang te brengen dat er toe leidt planmatig en zelfstandig de huistaken te verwerken.

De huiswerkklas gaat door op

Maandag:
derde graad (juf Femke)

Dinsdag: 1ste graad (juf Emma)

Donderdag: 2de graad (juf Christine)  telkens van 15u30 tot 16u20.

Leren leren gaat door op donderdag telkens van 15u30 tot 16u20.

 

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Het CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders , leerkrachten voor begeleiding, hulp en informatie terecht kunnen.

In een CLB werken onder
andere maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, verpleegsters, …

Ouders en leerlingen die vragen hebben of die informatie, advies of raad wensen kunnen contact opnemen met het CLB. Zij oriënteren
vooral kinderen naar de meest passende studierichting/onderwijsvorm of begeleiden kinderen met gedragsstoornissen. Er kunnen ook andere aspecten zijn die om aandacht vragen: slapeloosheid, groeistoornissen, voortdurend
ruzie in de klas, enz…

Het CLB zal zoveel mogelijk hulp bieden, maar zij kunnen spijtig genoeg niet alle problemen oplossen. Bij ernstige problemen verwijzen ze door naar andere, meer gespecialiseerde diensten.

Onze school werkt nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. De leerlingen worden wekelijks besproken en aan mogelijke problemen wordt meteen een oplossing geboden.

Contactpersonen:

Hilde Droessaert (verpleegster): 053/60 32 94

Anja De Smedt (sociaal assistente): 053/ 60 32 88