Bewegen op school

IMG 2094

In LP Boon krijgt beweging een centrale plaats binnen het leerproces.

We verhogen de betrokkenheid van de leerlingen door te
werken met thema’s en projecten die aansluiten bij hun leefwereld.

We streven de totale ontwikkeling van onze leerlingen na waarbij beweging de motorische, psychische en cognitieve ontwikkeling ondersteund.

Zowel
in de kleuter- als in de lagere school zijn de bewegingskansen verankerd in de lessen.

Dit bieden we aan:

  • Middagsport
  • SVS activteiten
  • Scholenveldloop
  • Veldloop LP Boon
  • Sportdag kleuter en lagere afdeling

Bewegingstussendoortjes komen dagelijks binnen de klaspraktijk aan bod.