Onze school


Beste ouders

Het leven is druk, en wordt alsmaar drukker. Herstructureren, schaalvergroting, ... alles moet sneller en groter …

En toch hebben onze kinderen rust en kleinschaligheid nodig. Zij herademen als de leerkracht hen individueel kent, hen volgt in studievreugde en verdriet, mee sport en speelt, met hen de natuur verkent, ... kortom, dicht bij hen staat. Zo’n leerkrachten, zo’n individuele aanpak, zo’n band met de natuur vindt u in het onderwijsproject van onze basisschool.

Samen met alle participanten streven wij naar een serene sfeer met respect voor elk kind, want pas als kinderen zich goed voelen, kunnen ze zich ten volle ontplooien en kunnen we er samen met u voor zorgen dat alle vaardigheden en talenten ten volle benut worden.

Wij hopen en wensen dat onze school “een open school” wordt waar iedereen naar elkaar luistert en waar eventuele problemen of moeilijkheden kunnen besproken en opgelost worden.


Met vriendelijke groeten

Gerdy Decavel
Directeur

 

Onze schoolvisie:

 

HART – HOOFD – HANDEN

Actief werken aan positieve toekomstperspectieven!


Geïnspireerd op de zeven pijlers van het pedagogisch project van het GO willen wij onze leerlingen grensoverschrijdend opvoeden. Vanuit rijke ervaring willen wij hun zoekende geest, sociale bewogenheid en aandacht voor natuur, schoonheid, kunst en cultuur aanscherpen.

Door middel van nieuwe technologieën willen we de jeugd voorbereiden op de informatie – en communicatiemaatschappij van de 21ste eeuw. Kennis, zelfstandig en kritisch denken, solidariteit, wereldwijde openheid, relatiebekwaamheid en zingeving, betrokkenheid tot de school en de schoolgemeenschap en openstaan tot levenslang leren zijn troeven die we als directie, leerkrachtenkorps, secretariaats – en opvoedend personeel jonge kinderen willen meegeven.

In nauwe samenwerking met ouders, leerlingen, CLB en de socio-economische gemeenschap proberen we de school te maken tot een plaats van leerrijke ervaringen en toffe ontmoetingen, waar kinderen zich thuis voelen en stapje voor stapje aan hun toekomst bouwen.

Leren leren krijgt concreet vorm in interactieve lesvormen waar de juf coach wordt, zelfstandig werk, teamwork, gebruik van Internet en multimedia, pedagogische en didactische activiteiten.

Leren leven is een uitdaging die we niet uit de weg gaan: themadagen, speelklasje, geïntegreerde werkperiodes zijn zovele inrijpoorten naar sociale vaardigheden, flexibiliteit, engagement, verdere studies, gelukkig leven.

2011. BS L.P. Boon - Leuvestraat 37, 9320 Erembodegem - Tel : 053/78.26.21 - Email : directie@bslpboon.be
By Joomla 1.7 Templates